geen herinneringsvermogen nodig - onnauwkeurig worden in opschrijven, grote inspanning, Arts stelt diagnose - schakelt diëtist is - neemt voedingsanamnese af - dieet of voedingsadvies wordt hierop afgesteld - patiënt gaat. Voedingsanamese fout eetgedrag inzien en gaat dit proberen aan te passen - patiënt wordt beter. Energie beperkt dieet voor obese patiënten! Patiënten worden gewogen en vergeleken me normen. Formule van Borcka (normaal gewicht wordt berekend) Lengt (cm) 100 noot: verschillende zh gebruiken een andere waarde formule van de quetelet (BMI) bmi gewicht (kg lengte x lengte (m) 20-25 normaal 25-30 matig overgewicht 20 40 ernstig overgewicht Hoger dan 40 zee ernstig, morbide overgewicht. 7000kCal extra per week doet het gewicht met 1kg stijgen. Te veel eten komt vooral door: Metabool: slecht werkende schildklier Zintuiglijk: zien, ruiken, proeven Psychologisch: compensatiezucht Conditionering of training: foutieve opvoeding (gewent veel te eten, of vetrijk te eten) Behandeling: Psychologisch op de juiste manier benaderen! Niet verantwoord en doet niets aan de eetgewoontes.

voeding en dieetleer het tot stand komen van een dieetvoorschrift is een degelijke voedingsanamnese nodig. Mondeling: o voedselconsumptie van de vorige dag (24hou-recall) eenvoudig en weinig tijd - herinneringsvermogen, minder nauwkeurig, info van 1 dag o de gebruikelijke voedselconsumptie van de vorige week direct beeld eetgewoontes - herinneringsvermogen Schriftelijk: o voedselconsumptie wordt gedurende enkele dagen gevolgd. Patiënt schrijft gedurende een week alles op wat hij gegeten en gedronken heeft.

Een zo smakelijk mogelijke bereiding, een hygiënische bijhouden manier van werken. Doel: Een bepaalde ziektetoestand verbeteren of behouden. Een genezingsproces ondersteunen, onderzoek mogelijk maken, iemand bij voedingsmoeilijkheden te voeden. Een bepaalde aandoening te voorkomen. Verschil tussen dieetvoeding en bijzondere voeding. Bijzondere voeding: voedingsmiddelen die zich door hun bijzondere samenstelling of fabricage duidelijk onderscheiden van gewone voedingsmiddelen, mag niet verkocht worden als dieetvoeding 6 verschillende categorieën:. Voedingsmiddelen met bijzondere eiwitsamenstelling. Met bijzondere vetsamenstelling. Met bijzondere koolhydraten samenstelling. Met bijzondere mineralensamenstelling. Voor een gezonde zuigeling en kleuter een dieetvoeding valt onder een bijzondere voeding, maar een bijzondere voeding is geen dieetvoeding.

voeding en dieetleer

Voedings, en, dieetkunde - home - hogeschool Gent


Samenvatting - dieetleer - voedings- en dieetleer van 19, samenvatting dieetleer. Algemene begrippen, dieet: Is een voeding. Dus een samenstelling van voedingsstoffen. Moet op de behoeften van een individu afgestemd zijn. Voorgeschreven om medische redenen, voldoet aan specifieke eisen, er moet gestreefd worden naar: Een zo volwaardig mogelijk dieet. Eerbieden van de levensomstandigheden en voedingsgewoonten van de patiënt (is individueel, anders spreken we van een voedingsregime). Stipt hippe toepassen van de voorschriften, een ruime variatie in de dieetvoeding.

Voedings-, en, dieetkunde - home - hogeschool Gent


Je bedenkt hoe je een voedselhulpprogramma kunt opzetten of je ontwikkelt zelf nieuwe voedingsmiddelen. Tijdens de opleiding krijg je vraagstukken of probleemsituaties voorgelegd, waarbij je, alleen of in groepsverband, een antwoord of oplossing bedenkt. Als diëtist werk je nauw samen met andere professionals. In de gezondheidszorg zijn dat vaak (huis)artsen, verpleegkundigen, inkopers en voedingsassistenten. Kies je voor het bedrijfsleven, dan zul je nauw samenwerken met bijvoorbeeld onderzoekers, productontwikkelaars en marketeers. Hoe lang duurt de opleiding? De voltijd opleiding voeding en diëtetiek duurt vier jaar. Je kunt ook kiezen voor een zogenaamde compacte opleiding, waarbij je het studieprogramma in een of anderhalve dag per week kunt volgen.

voeding en dieetleer

Als werken in een ziekenhuis je niet speciaal aantrekt, dan zijn er nog heel veel andere werkterreinen. De kunst is om goed om je heen te kijken, en uit te zoeken welke omgeving en welke doelgroep bij je past. Vraag hier en daar of je een dagje mee kunt lopen, dan zie je met eigen ogen of het wat voor." In het beroep totale van voedingskundige/diëtist kun je je onderscheiden in verschillende rollen: Adviseur diëtist als behandelaar Manager voeding Ondernemer Onderzoeker voorlichter. Wat zijn de belangrijkste competenties? Je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van je cliënten.

Je laat hen in hun waarde en je verplaatst je in hun positie. De kennis die je hiervoor nodig hebt, doe je op in vakken als sociologie en psychologie. Je oefent je functie adequaat uit en gaat zorgvuldig om met de gegevens van je patiënten of cliënten. Je neemt je verantwoordelijkheden serieus en houdt je aan de geldende regels, bijvoorbeeld aan de richtlijnen van de nederlandse vereniging van diëtisten. Naast product- en medische kennis heb je communicatieve vaardigheden nodig om voorlichting te kunnen geven over voeding en om goed te kunnen overleggen met je patiënten, collega's en andere professionals.

Voedings- en dieetleer - lesmateriaal - wikiwijs


Ook kun je een eigen praktijk beginnen. Instellingen en organisaties waar je diëtisten en voedingskundigen aantreft zijn: Grada van Berkum, 4e jaars student: "Omdat veel mensen in mijn familie met allergieën en diëten te kampen hebben, besloot ik de opleiding voeding en diëtetiek te gaan doen. Veel stof is herkenbaar. Sommige dingen hebben me echter ook verrast. Bijvoorbeeld dat diabetes niet betekent dat je nooit suiker mag eten, zoals ik vroeger dacht. Mijn stage bij de thuiszorg was ook verrassend.

Ik dacht drie maanden in een muf kantoortje in een oud wijkgebouw te zitten, maar dat was gelukkig niet. Wat me erg aansprak, was dat je veel menselijk contact hebt. Je kunt tijd nemen voor je cliënten en ze echt helpen. Misschien wil ik hier wel mee verder na mijn afstuderen." Bron: Hanzehogeschool Groningen. Adviescentra ontwikkelingsorganisaties Productschappen Psychiatrische inrichtingen Sportorganisaties Thuiszorgorganisaties Verpleeghuizen voedingsmiddelenbedrijven voorlichtingsbureaus ziekenhuizen Wat is het carrièreperspectief? Maartje cuppen raadt studenten aan zich al tijdens de studie goed te oriënteren op de mogelijkheden voor daarna. "Er is zoveel mogelijk, vooral als je een beetje ondernemend bent.

Voedings- en dieetkunde ucll

De tweede geeft je paramedische bevoegdheid. Deze bevoegdheid heb je nodig als kind je als diëtist wilt werken in de gezondheidszorg. Tijdens projecten werk je samen met medestudenten aan praktijkopdrachten. Afhankelijk van de afstudeerrichting volg je stages op paramedisch of voedingskundig gebied. Je laatste stage is een afstudeerstage, die je afsluit met een scriptie. Wat kun je ermee worden? Als je klaar bent met de opleiding voeding en diëtetiek ben je een volwaardige voedingskundige/diëtist met gevarieerde mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kunt als diëtist aan de slag, maar ook als voorlichter of adviseur. Je werkterrein is de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

voeding en dieetleer

Voeding en dieetleer by Threewise - issuu

Dan maak je als student écht kennis met de mensen voor wie je later werkt. Je kunt al echt advies geven of iets nieuws ontwikkelen. Ik begeleidde bijvoorbeeld een groepje studenten die een kookcursus met gezonde voeding voor 8- tot 12-jarigen ontwikkelden.". De belangrijke aspecten van het beroep utrecht komen aan de orde aan de hand van een aantal thema's, zoals, voeding en gezondheid. Je leert tijdens de behandeling van dit thema bijvoorbeeld hoe je de voedingsbehoefte kunt bepalen van een topsporter of van een zwangere vrouw. Theorievakken als voedingsleer, fysiologie, psychologie, gezondheidskunde, dieetleer, chemie, communicatie, informatica sluiten aan op de thema's. In het derde jaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen : de brede richting voeding of de paramedische richting voeding en diëtetiek. De eerste richting is gericht op voorlichting, productontwikkeling, marketing en onderzoek.

Je maakt kennis met alle aspecten van het vakgebied. Beroepsvoorbereiding en -oriëntatie staan centraal. In de hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar) staat kennisverbreding en -verdieping centraal. Het vergaren van medische kennis, voedingsdeskundigheid, het geven van voorlichting en het leren omgaan en samenwerken met cliënten en collega's komen aan bod. Je studeert grotendeels zelfstandig, maar werkt daarnaast in projectgroepen aan praktijkopdrachten. Door middel van een stage doe je tijdens de opleiding praktijkervaring. Maartje eten cuppen, diëtiste bij Victory camp, een stichting die onder andere zomerkampen voor tieners met overgewicht organiseert, begeleidt regelmatig studenten van de opleiding voeding en diëtetiek. "Het is goed dat er in de opleiding zoveel praktijkopdrachten zitten.

Voedings- en dieetleer, springerLink

Brussels quality medical is een groep van poliklinieken die drie medische centra en een dispensarium. Elk centrum beschikt over een multidisciplinair team van artsen en zorgkundigen die toegang hebben tot de nieuwste technologieën om de patiënten een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen bieden. Dankzij hun locatie in het midden van Brussel zijn ze heel vlot bereikbaar voor inwoners van Brussel. De hbo-opleiding voeding en diëtetiek is een praktijkgerichte bacheloropleiding. Je leert in de eerste plaats over voeding, maar krijgt ook vakken als psychologie, engels en voorlichting. Je leert diëten samenstellen, personen en organisaties adviseren over gezonde voeding en mensen begeleiden bij het veranderen van hun voedingsgedrag. Je krijgt theorielessen over de kwaliteit van voeding en het proces van voedingsverzorging. Wat doe je tijdens de opleiding? Het eerste jaar (de propedeuse) is een oriëntatiejaar.

verdikken
Voeding en dieetleer
Rated 4/5 based on 506 reviews